HEBU MEDICALZasady
WSPÓŁPRACY
Firma

bezpośrednio
do
sklepu

Zasady WSPÓŁPRACY

Firma nasza przestrzega zasad postępowania dla uzyskania sukcesów w długim okresie czasu. Każdy zatrudniony jest odpowiedzialny za jego działania i pracę która zgodna jest z naszymi zasadami.

Nasza organizacja

HEBUmedical GmbH jako rodzinne przediębiorstwo posiada własne działy księgowości dla zapobiegania jakimkolwiek sytuacjom kryzysowym.Zarząd Firmy kreuje ogólną działalność firmy i ochrania ją przed ewentualnym szkodliwym działaniem czynników trzecich.

Nazwa firmy HEBUmedical nawiązuje do swej tradycji,doświadczeń technicznych,wysokiej jakości i niezawodności.

 

Nasze cele

Naszym naczelnym celem jest zrównoważony i dłogookresowy sukces ekonomiczny frmy.Naszym najwyższym priorytetem są innowacje techniczne połączone z produkcją na najwyższym poziomie.

Zamierzamy kontynować nasze dotychczasowe sukcesy.Chcemy to uzyskać poprzez jeszcze bliższą współpracę z naszymi odbiorcami w wielu rozpoczętych projektach. Wysoka jakość naszych wyrobów w połączeniu ze stosowanymi standardami bezpieczeństwa będą bazą do uzyskiwania satysfakcji przez użytkowników naszych produktów.

 

Środowisko

Działamy z minimalnym wpływem na środowisko. Prowadzimy działania zmierzające do proekologicznego myślenia przez naszych pracowników poprzez ich angażowwanie w działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

 

Relacje w pracownikami

Wspólpracujemy  z naszymi pracownikami poprzez stwarzanie bezpiecznych warunków pracy na zasadach fair-trade. Indywidualny rozwój każdego naszego pracownika jest przez nas wspierany.

Współpraca ze wszystkimi oparta jest na poszanowaniu,godności i uczciwości. Nie dyskryminujemy nikogo z powodów rasowych, koloru skóry, seksualności, wieku, religii, płci lub stylu życia.

 

Konkurencja

Konkurujemy wyłącznie na zasadzie poszanowania prawa przy respektowania zachowania etycznego i stosowaniu zasady zakazu zachowań antykonkurencyjnych, zwłaszcza tajnego ustalania cen.

Działamy zgodnie z obowiązujacym prawem i standardami zawodowymi,zachowujemy prywatność i poufność ze wszystkimi osobami z nami współpracującymi.

Przestrzegamy praw człowieka i unikamy możliwości ich naruszania. Nie tolerujemy wykorzystywania do pracy dzieci.

 

Surowce konfliktowe

Jestesmy zobowiazani, zadnych surowcow konfliktowych do produkcji nie uzywac.

Specjalne umowy z dostawcami materialow, daja nam pewnosc, ze jest to przestrzegane.

Pod nazwa „surowce konfliktowe“ jest rozumiane zgodnie z Dodd-Frank Act, surowce,

takie jak: tantal, cyna, zloto i wolfram, ktorych wydobycie I sprzedaz,

 finasowe wsparcie dla grup zbrojnch w krajach DR Kongo lub sasiednich(Angola,Burundi, Sudan,Tanzania, Unganda

i Republika Srodkowoafrykanska) preferuje.

 

To enhance your user experience, support technical features and continuously improve it, this site uses cookies. By continuing to use the website, you consent to the use of cookies.

Individual cookie settings:

Learn more