HEBU MEDICALПринципи на
отношение
Фирмата

директно
до
Шоп

Принципи на отношение

Считаме нашите ръководни принципи като важен критерий за постигане на дълготрайно и успешно сътрудничество. Всеки наш служител носи отговорността за действията си и съответствието им с фирмените изисквания.

Нашата организация

HEBUmedical GmBH e средномащабна семейна компания, чието самофинансиране гарантира защита срещу пазарни кризи. Ръководният екип е подготвен да  извърши пакет от превантивни мерки за предпазване на фирмата, например в случай на недоброжелателна намеса от трета страна 

HEBUmedical e гаранция за традиция, техническа експертност, високо качество и надеждност

 

Нашата цел

Нашата цел е да поддържаме устойчив и дълготраен икономически успех на компанията. Техническите иновации и задълбочеността на работа при собственото проиводство на продукцията са наш приоритет.

Ние държим да продължаваме нашите досегашни успехи. Постигаме тази цел чрез интензивен диалог  с нашите клиенти при работа по иновативни проекти.

 

Околна среда

Стремим се да минимизираме отрицателните влияния на дейностите ни върху околната среда. Насърчаваме служителите ни към екологично мислене чрез активно участие в екопроекти.

 

Комуникация със служителите

Осигуряваме на нашите служители безопасна  среда и справедливи усовия на работа. Развитието на уменията и способностите на служителите ни е винаги поощрявано.

Отношението между служителите и към всички други е основано на уважение, достойнство, искреност и отзвчивост. Затова ние не допускаме поведение на дискриминация върху каквито и да били основания - националност, цвят на кожата, пол, възраст, религия, затрудненост, лични убеждения и т.н.

 

Конкурентност

Нашата конкурентност е базирана единствено на юридическо и етично обусловени условия и отхвърля всякакво безконкурентно поведение -  тайни споразумения за фиксиране на цените, например.

Приемаме за неотменно съответствието на работата ни с действащите държавни закони и професионални стандарти и поддържаме политика на дискретност и поверителност по отношение на нашите клиенти, служители и бизнес партньори. 

Държим на човешките права и избягваме бизнес възможности, които са в разрез с тези права. Не толерираме детския труд под каквато и да е форма.

 

Конфликтни материали

Ние се задължихме да не обработвеме и използваме "конфликтни материали". Чрез специални договори с поддоставчиците ние осигуряваме, че това ще се спазва от нашите доставчици на материали.Под "конфликтен материал" се разбира според Dodd-Frank Act суровини като тантал, калай, злато и волфрам, с чието добиване и търговия се облагодетелства финансирането или друго подпомагане на въоръжени групи в Демократична република Конго, или нейни съседни държави /Ангола, Бурунди, Република Конго, Руанда, Замбия, Судан, Танзания, Уганда, Централноафриканска република/. 

 

To enhance your user experience, support technical features and continuously improve it, this site uses cookies. By continuing to use the website, you consent to the use of cookies.

Individual cookie settings:

Learn more