HEBU MEDICALOgólne warunki Firma

Ogólne warunki

Ogólne zasady sprzedaży i płatności

  1. Cała sprzedaż prowadzona jest w oparciu o poniższe zasady respektowane przez kupujących nasze produkty.
  2. Wszystkie nasze oferty są opracowywane nieobligatoryjnie i są opracowywane w Euro wg cen fabrycznych,bez kosztów dostawy,pakowania i ubezpieczenia.Jeżeli nie ma innych uzgodnień ceny ofertowe są ważne .Zmiany cen lub ewentualne błędy drukarskie są nieważne.Ceny ważne są do kolejnej edycji cennika.
  3. Terminy dostaw są w każdym przypadku określane i należy je przyjmować jako przybliżone i nieobowiązujące.
  4. Dostawy są realizowane na koszt i ryzyko kupującego.
  5. Zamówienia na wyroby specjalne muszą być ustalane indywidualnie .W tym przypadku zwroty wyrobów nie są przyjmowane.
  6. Reklamacje są realizowane  nie później niż dziesięć dni po otrzymaniu produktów wraz z pisemnym uzasadnieniem.Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie i pielęgnowanie naszych wyrobów u odbiorcy.
  7. Nasze faktury płatne są w ciągu 10 dni z 2% upustem lub netto w ciągu 30 dni od daty ich wystawenia.
  1. Nasze katalogi i prospekty są naszą własnością i nie można bez specjalnej zgody ich powielać.
  2. Dostarczone wyroby do czasu pełnej zapłaty za fakturę pozostają naszą własnością.W przypadku jakiegokolwiek konfliktu sprawy roztrzygane będą przez sądownictwo niemieckie.

Ogólne zasady sprzedaży i płatności są do pobrania w pliku PDF.

To enhance your user experience, support technical features and continuously improve it, this site uses cookies. By continuing to use the website, you consent to the use of cookies.

Individual cookie settings:

Learn more