HEBU MEDICALИСТОРИЯ Фирмата

ИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ

1928 Thaddäus Butsch, роден през. 1890 създава работилница в неговия сутерен.
1948 Синът на Thaddäus Butsch започва да произвежда хирургически инструменти.

1960 Представяне на марката HEBU под името HEBUDUR.
1965 Построена е малка фабрика. Hermann Butsch назначава 16 човека.
1969 Компанията се разраства. Rudolf Butsch, роден през 1949 и вече е интегриран в компанията.
1971 Построена е офис сграда на улица Kirchstraße.
1972 Rudolf Butsch полага изпит за Майстор производител на хирургически инструменти.
1981 Компанията се променя в HERMANN BUTSCH Ltd. Co.,а Rudolf Butsch става Управител
1985 Следващ етап в развитието на компанията. Излиза първият общ каталог от 196 страници.
1994 Администрацията, отдел Доставки и складът се местят в нова сграда на Mühlstraße 6. Издават се сертификати съгласно DIN ISO 9001 и EN 46001.
1995 Сертификат съгласно 93/42/EWG.
1998 Излиза нов каталог на фирмата с повече от 600 страници.
1999 Започват да се произвеждат специални инструменти.
2001 Започва строителството на ново седалище и производствени съоръжения в Тутлинген.
2002 Интеграция на две производствени дружества с разширяване на продуктовата гама в областта на УНГ ортопедия и инструменти.
2003 Преместване в нова сграда в Тутлинген. Променя се името на фирмата на: HEBUmedical GmbH. След завършване на обучението си, Thomas, син на Rudolf Butsch, се присъединява към компанията като Изпълнителен директор. Сертификация съгласно DIN ISO 13485.
2005 Thomas Butsch става Генерален Мениджър, фирмата акцентира на реактивното рязане.
2006 Разширяване на продуктовата гама в областта на високочестотна хирургия. Разширяване на Централата на дружеството.
2007 Сливане на градовете Тутлинген и Вайлхайм с разширява се работната площ в Тутлинген с приблизително 1400 кв. м.
2008 Издава се новия общ каталог с повече от 1000 страници.
2010 разширение на складовата сграда и отдел Доставки с приблизително 500 кв. М.
2013 Въвеждане на фирмен софтуер SAP Бизнес Едно
2014 Въвеждане в експлоатация на вертикален склад на площадката на фирмата в Тутлинген
2015 Пускане в експлоатация на 3D метален печат (SLM) за бързо производство на прототипи
2016 Представяне на новия основен каталог в 4-то издание с повече от 10 000 продукта
2017 6 модерни ултракъси импулсни лазера са пуснати в експлоатация за безопасно UDI Маркиране на продукти
2018 Завършване на нова сграда за сглобяване на контейнера за стерилизация и пускането му на пазара
2019 Пускане в експлоатация на 2 роботи клетки в машинното производство
2021 г. Сертифициране съгласно новия MDR

To enhance your user experience, support technical features and continuously improve it, this site uses cookies. By continuing to use the website, you consent to the use of cookies.

Individual cookie settings:

Learn more